608 003 282

Stavby

Úvodní stránka > Stavby

Realizace nových staveb naším týmem představuje komplexní přístup ke všem nezbytným krokům v rámci stavebního procesu.

K tomuto procesu patří vytvoření projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, přípravné práce na staveništi, položení základů, výstavba hlavní struktury budovy, napojení na inženýrské sítě a závěrečné dokončovací kroky, včetně posledního úklidu pro hladký přechod k bydlení.

Základním pilířem úspěšného dokončení stavby je detailní plánování, efektivní řízení a pečlivé dodržování všech stavebních standardů a regulací.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor technických a administrativních dokumentů, které popisují konkrétní stavbu a její projekt. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro výstavbu, stanovení nákladů a časových plánů a poskytují další potřebné informace pro úspěšnou realizaci stavby. 

​Je důležité, aby projektová dokumentace byla správně vypracována a aktualizována, aby se zajistilo, že bude odpovídat skutečným potřebám stavby a že bude v souladu s platnými normami a předpisy.

Zemní a výkopové práce

Jedná se o první část prací před samotnou základovou deskou a hrubou stavbou.

Zemní a výkopové práce se týkají přípravy staveniště pro budoucí stavbu. Zahrnují hlubší kopání, vyrovnávání terénu, odstraňování půdy pro výstavbu základů, kanalizace, vodovodního řadu apod.

Nezastupitelnou roli v této fázi hraje geodet, který na stavbě zajišťuje geometrický plán stavby, měření a kontrolu správnosti polohy a výškové úrovně stavby v průběhu výstavby.

Základová deska a hrubá stavba

Realizace hrubé stavby zahrnuje všechny práce spojené s výstavbou základů, stěn, stropů a střechy domu. Tyto práce zahrnují přípravu staveniště, výkopové práce, montáž nosných prvků, instalaci oken a dveří, montáž krovů a pokrývku střechy a dokončení fasády.

Hrubá stavba je důležitým krokem v procesu výstavby budovy, protože umožňuje další práce jako je např. instalace elektřiny, vody a kanalizace, stejně jako dokončovací práce jako je malování, podlahy a podobně. Je třeba dbát na správné provedení hrubé stavby, aby bylo zajištěno bezpečné a stabilní prostředí pro následné práce a užívání budovy.

Dokončovací práce včetně úklidu

Dokončovací práce na domě zahrnují všechny práce, které jsou prováděny po dokončení hrubé stavby, aby se dům stal plně funkčním a příjemným pro bydlení. Tyto práce zahrnují instalaci elektřiny, vody a kanalizace, dokončení stěn a stropů (např. malování, zdobení), instalaci podlah (plovoucí podlahy, dlažby), instalaci koupelen a WC, instalaci kuchyně, atd. Je důležité provádět dokončovací práce s ohledem na kvalitu a bezpečnost, aby se zajistilo dlouhodobé a spokojené bydlení. 

Úklidové práce zahrnují odstranění stavebního odpadu, úklid pozemku a interiéru.